14 sierpnia 2022

REKRUTACJA I ZAPISY DO KLASY I

REKRUTACJA I ZAPISY DO KLASY I

Zapraszamy do oddziałów przedszkolnych i  klas I w naszej szkole.

Wniosek/ kartę zgłoszenia można pobrać   tutaj.

Wniosek/ kartę zgłoszenia można złożyć  osobiście w Sekretariacie Szkoły codziennie w godz. 700 do 1500. lub przesłać na pocztę szkolną sp2miastko@o2.pl (scan podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY