8 grudnia 2022

Ważne telefony

  • 116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  • 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  • 800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci
  • 22 668 70 00 – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  • 59 857 04 00 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Miastku
  • 59 857 27 86 – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy w Miastku
  • 59 857 10 76 – Miejsko – Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku
  • 59 822 80 68 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie