7 października 2022

Organizacja szkoły od 4 maja 2021r.

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów

1)po weekendzie majowym od 4 maja 2021 r. uczniowie klas I–III wracają do nauki w szkole;

2) od 4 maja 2021 r. szkoła prowadzi działalność opiekuńczo – wychowawczą dla uczniów w świetlicy;

3) od 17 maja 2021 r. uczniowie klas IV–VIII przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym. System ten polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole oraz co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie zamieszczony w wiadomościach e dziennika Librus.

Do dnia 24 maja 2021 r.      w klasie VIII organizowane są w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

 Do dnia 30 maja 2021 r.w przypadku uczniów klas IV–VIII, którzy z uwagi na:

1)     rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania

  1. a) organizuje dla tych uczniów zajęcia w szkole lub
  2. b) umożliwia tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły;

2)     brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, możliwa jest realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

                                                                                                                                                   Wicedyrektor Szkoły