7 października 2022

Organizacja pracy szkoły od 26.04 do 2.05

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN od poniedziałku, 26 kwietnia do 2 maja br.uczniowie klas I-III będą mieli lekcje w systemie hybrydowym, a ci z pozostałych klas będą się uczyć jak dotychczas – zdalnie. Nie wprowadza się  zmian również w funkcjonowaniu oddziału przedszkolnego.

Zostaje utrzymana opieka świetlicowa dla dzieci, których rodzice są do tego uprawnieni. Wsparcie uzyskują rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

Zajęcia w systemie hybrydowym będą odbywały się zgodnie z zasadą : zajęcia w szkole nie więcej niż 50 proc. uczniów klas I-III oraz co najmniej 50 proc. – zdalnie.Szczegółowy harmonogram zajęć – w wiadomościach e-dziennika Librus.

W szkole prowadzona będzie  również opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie. Umożliwia się im także korzystanie z posiłków w stołówce. Uczniom dojeżdżającym zapewnia się bilety autobusowe i opiekę podczas przejazdu.