8 grudnia 2022

Historia szkoły

Szkoła Podstawowa nr 2 w Miastku…

„Jesienią 1962 roku zniwelowano plac pod budowę i założono fundamenty” — taką informację o pierwszym etapie budowy naszej szkoły – Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego przeczytać można w kronice szkolnej. Prace te poprzedzono podziałem społeczności uczniowskiej na dwie odrębne szkoły, które do stycznia 1965 roku funkcjonowały w jednym budynku.

Decyzje o konieczności budowy nowej placówki oświatowej w Miastku zapadły dużo wcześniej, bo już w 1958 roku i poprzedzone były rzetelnymi badaniami statystycznymi, które przewidywały w najbliższym czasie bardzo duży wzrost liczby uczniów.

Z inicjatywy ówczesnego inspektora szkolnego, Pana Franciszka Skiby i kierownika Szkoły Podstawowej w Miastku – Michała Platy, powołano 19 września 1958 roku Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Miastku. Obok wymienionych przedstawicieli oświaty w jego skład weszli również: Ignacy Puchałowicz – przewodniczący Komisji Planowania Gospodarczego PRN, Izydor Jabłoński – kierownik Szkoły dla Pracujących w Miastku oraz Tadeusz Głuszek – kierownik Wydziału Finansowego Prezydium PRN w Miastku. Zespół ten wydał odezwę do mieszkańców miasta i powiatu, w której zwrócił się z prośbą o składanie ofiar pieniężnych na rzecz budowy placówki. Na kolejnym posiedzeniu w dniu 26 września 1958 roku zapadła decyzja o lokalizacji szkoły przy ulicy Kujawskiej.

25 czerwca 1963 r. nastąpiło wmurowanie aktu erekcyjnego, który udokumentował fakt rozpoczęcia budowy pierwszej w powiecie miasteckim Szkoły Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego i potwierdził, iż: „Szkoła będzie budowana wyłącznie z funduszów społecznych. Jako taka będzie trwałym pomnikiem patriotyzmu
i wielkiej ofiarności społeczeństwa”.
Budowę szkoły zakończono w grudniu 1964 roku, a uroczystość otwarcia placówki, której nadano imię Bolesława Chrobrego, miała miejsce 10 stycznia 1965 roku.

źródło: Książka wydana na 40 – lecie Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *