8 grudnia 2022

EcoDeko

18 marca wręczono nagrody w konkursie EcoDeko organizowanym przez Radę Rodziców. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody w postaci głośników JBL. Dziękujemy za piękne prace i za udział w konkursie. GRATULUJEMY!
Oto wyniki:
I miejsce – JAGIENKA MROZEK-GLISZCZYŃSKA
I miejsce – JAKUB MŁYNARZ
II miejsce – EDYTA BODNAR
III miejsce – JAKUB MASZKA – PAŁCZYŃSKI
WRÓŻENIA:
Kaja Bodnar
Adrianna Ostrowska
Nadia Dorawa
Liliana Andrysiak
Tymon Andrysiak
Wiktoria Gront