8 grudnia 2022

Wychowanie do życia w rodzinie

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 2021/2022

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zajęcia wychowania do życia w rodzinie są realizowane w klasach IV – VIII szkoły podstawowej. Dobrowolność udziału w lekcjach wychowania do życia w rodzinie wynika z respektowania prawa rodziców jako pierwszych i najważniejszych wychowawców swoich dzieci. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, tylko wtedy, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. Uczniowie, których rodzice nie zgłosili pisemnej rezygnacji są zobowiązani do obecności na wszystkich lekcjach. Zajęcia będą odbywały się tylko przez jeden semestr dla każdej klasy (19h zajęć z tego 9h wspólnych dla całej klasy i po 5h dla grupy dziewcząt i chłopców).

W naszej szkole realizowany jest program: Wędrując ku dorosłości autorstwa Teresy Król, wydawnictwo RUBIKON

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UCZĘSZCZANIA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *